Billeder fra sommerturen 2006Årets sommertur gik til Gotland.
Der var fotokørsel ved Rydöbruk mellem Hyltebruk og Torup.

Fotokørsel ved Rydöbruk


Tjustbanen forgrener sig fra Stångådalsbanen i Bjärka Säby, og toger er nu på vej mod Västervik. Der er radioblok på strækningen, så armsignalet er nu uden sikkerhedsmæssig betydning "museisemafor".

Bjärke Säby


Fotokørsel på Tjustbanen.

Fotokørsel


I Västervik er der treskinnespor, idet smalsporsbanen mod Hultsfred-Virserum-Åseda forgrener her. Spor 3 anvendes normalt kun af smalsporstogene, og så vidt vides er det første gang, at personførende normalsporet tog har anvendt spor 3. Dagen efter kørte vi med ekstratog på smalsporet til Hultsfred. I baggrunden ses Sankt Petri kirke og godstoget mod Linköping..

V¨stervik spor 3


I Berga forgrener banen til Oskarshamn. Da toget skulle køre, blev de rejsende bedt om at stige på toget. Det er vist første gang, der har været højtalerbesked - på dansk.

Berga


Mellem Hultsfred og Oskarshamn var der frokostservering.

Forkostservering i spisevognen


Hansestaden Visby er verdenskulturarv.

Visby


Gutefår er Gotlands specialitet. Her som hindring af biltrafik.

Gutefår


Den velbevarede bymur om Visby er virkelig en serværdighed. Også de mange krogede gader i centrum.

Visby


På Gotland er der med udgangspunkt i Gotlands Hesselby retableret jernbane, og om sommeren kører museumstogene. Banen har fået EU-bidrag til en forlængning fra 1 km. til ca. 7 km.

Museumstoget


Da vi besøgte banen, var endestationen Eken, hvor man kunne fortælle om præstens forestående bryllup og dets betydning for toggangen. På den anden side af vejen ser man den omtalte forlængelse (www.gotlandstaget.se).

Endestationen Eken


På Gotland er der mange rester af det omfattende jernbanenet, og blandt disse stationsbygninger. En del af disse er fredede, heriblandt Buttle, som lå på den sydlige strækning mellem Roma og Hemse/Burgsvik. Foran stationshuset ses 3 af turudvalgets medlemmer Ivan Jensen, Peter V. Christensen og Arne Brandt.

Buttle stationsbygning


Den gamle station i Tjuls er nu museum. Den lå på strækningen til Klintehamn, som blev nedlagt allerede i 1953, men takket være ildsjæle er den bevaret og viser på fortræffelig vis, hvorledes en lille landstation så ud.

Tjuls stationsbygning


Bläse kalkværk er en gammel gotlandsk industri, hvor der er opstået en interessant kulturvirksomhed, og den lille kalkbane kører dagligt i turistsæsonen..

Kalkbanen


Yngve fortæller, hvordan man tidligere producerede kalk.

Yngve


På Fårø er de hårdeste dele af klipperne bevaret som "rauker", medens resten er forvitret.I Oskarshamn ventede toget på de rejsende, og efter møde med godstoget kunne vi fortsætte mod Hulsfred.

Toget i Oskarshamn


Mellem Hultsfred og Hesjön kan man cykle på smalsporede skinnecykler ("cykeldressiner"), og når man kummer til Hesjön, kan man drikke kaffe! Her er formanden Mogens Bruun på vej til kaffen.

Cykeldressine med formanden


Medens de rejsende cyklede på skinnecykler, stod toget og ventede i Hultsfred inde det skulle videre til den gamle træby Eksjö.

Hultsfred


Og til sidst alle deltagerne i det traditionelle "Fredensborgbilled" taget i Eksjö.

Alle turdeltagerne


BM 8628 - BDFS 8676